[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: صفحه اصلی ثبت نام ارسال طرح تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی::
اطلاعات سامانه ::
اولویت های پژوهشی PDF::
آرشیو طرح های پژوهشی::
گزارش های کاربردی::
حمایت از رساله دکتری::
مجموعه مقالات همایش::
اخبار و رویدادها::
کمیته استانی::
تماس با ما::
::
اطلاعیه

اطلاعیه مهم:

پژوهشگران محترم

لطفاً به منظور ارسال طرحنامه های پژوهشی، صرفاً اولویت های پژوهشی  سال 1399 سازمان امور مالیاتی کشور را انتخاب نمایید. پروپوزال هایی که خارج از اولویت های پژوهشی باشند، بررسی نخواهند شد.

..
فصلنامه پژوهشنامه مالیات

AWT IMAGE

..
طرح نامه پژوهشی 

..
..
:: فهرست گزارش های کاربردی ::
ردیف عنوان نام معاونت نام دفتر مشاهده دریافت فایل
1 راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانی و الگویی برای ایران) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
2 امکانسنجی کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها(با هدف افزایش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
3 راهنمای مالیات بر عایدی سرمایه(تجربه آفریقای جنوبی و استرالیا) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
4 امکانسنجی ادغام فرایندهای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد(عملکرد)در ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
5 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: استفاده از خدمات برخط معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
6 بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی برخی از کشورهای منتخب: ساده سازی نظام مالیات بر ارزش افزوده، مقرات مربوط به موارد قابل کسر معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
7 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: ترتیبات نهادی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
8 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: چارچوب های حقوقی و اداری مالیات ستانی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
9 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: ساختار و تشکیلات معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
10 مروری بر تجارب برخی از کشورها در ارتباط با شماره شناسایی مودیان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
11 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: عملکرد مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
12 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: مدیریت راهبردی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
13 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: مدیریت منابع انسانی و منابع مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
14 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: منابع بودجه ای معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
15 امکان سنجی پیاده سازی واحد مودیان بزرگ اشخاص حقیقی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
16 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: واسطه های مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
17 آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور و بررسی اقدامات و برنامه ها معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
18 مروری بر عملکرد، اقدامات، برنامه ها و چالش های سازمان امور مالیاتی کشور معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
19 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: ترتیبات نهادی، ساختار و تشکیلات و مدیریت منابع انسانی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
20 مطالعه تطبیقی سازمان های مالیاتی: منابع بودجه ای،مدیریت راهبردی و عمکرد مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
21 الگویی برای طراحی نظام مشوق ها و معافیت های مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
22 بررسی ساختار مدیریت و تشکیلات سازمان های مالیاتی در کشورهای مختلف جهان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
23 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور کره جنوبی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
24 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور اسلوونی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
25 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور بلغارستان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
26 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور صربستان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
27 قانون مالیات بر ارزش افزوده کشور نیجریه معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
28 بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی کشورهای منتخب(برنامه ریزی استراتژیک) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
29 بررسی تطبیقی بودجه سازمان های مالیاتی کشورهای مختلف جهان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
30 بررسی تطبیقی ترتیبات سازمانی در سازمان های مالیاتی کشورهای مختلف معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
31 بررسی چارچوب های حقوقی و اداری مالیات ستانی در کشورهای منتخب جهان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
32 بررسی روش های دستیابی به اطلاعات مالی مودیان مالیاتی در کشورهای مختلف معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
33 بررسی شاخص پرداخت مالیات در ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
34 بررسی نظام ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی در ایران و جهان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
35 بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی برخی از کشورهای منتخب معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
36 ظرفیت های مالیاتی اقتصاد ایران؛ چالش ها و راهکارهای توسعه آن(با تاکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
37 بررسی قیمت گذاری انتقالی در ایران و جهان با رویکرد مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
38 چالش های نظام مالیاتی ایران با کارت بازرگانی، تعاون و پیله وری معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
39 اصول مالیات ستانی از کسب و کارهای کوچک و متوسط(تجارب جهانی و توصیه برای ایران) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
40 گزارش توجیهی ضرورت تدوین قانون مستقل نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق های مکانیزه فروش معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
41 مروری بر مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر در کشورهای منتخب معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
42 امکانسنجی برقراری مالیات بر سود سپرده های بانکی ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
43 الزامات و پیش نیازهای پیاده سازی نظام مالیات های محلی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
44 گزارش تحلیلی مالیات بر درآمد مشاغل به تفکیک اصناف معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
45 مشوق های مالیاتی و عملکرد مناطق آزاد در ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
46 ارتباط مالیات با اقتصاد زیرزمینی در اقتصاد ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
47 راهکارهای مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی کشور معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
48 امکانسنجی اصلاح و بازنگری در نظام مشوق های مالیاتی در ایران معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
49 طراحی نظام دادرسی مالیاتی ایران(با تکیه بر تجارب سایر کشورها) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
50 رویکردهای گسترش پایه ها و کاهش همزمان نرخ های مالیاتی(الگوها و تجارب جهانی) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
51 الگویی برای مدیریت ریسک تمکین مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
52 آینده پژوهی نظام مالیاتی ایران پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
53 برآورد نرخ های موثر مالیاتی کشور(رویکرد کلان اقتصادی) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
54 بررسی آثار هدفمندکردن یارانه ها بر درآمدهای مالیاتی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
55 نقش مالیات در توسعه صنعت گردشگری معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
56 بررسی نظام های دادرسی مالیاتی در جهان معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
57 بررسی تطبیقی نظام های مالیاتی کشورهای منتخب(ساختار درآمدها، نرخ ها و نسبت های مالیاتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
58 استفاده از فناوری ها برای مدیریت بهتر دستگاه مالیاتی (راهنمای عملی برای سازمان های دولتی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
59 بررسی سیر تحول سازمان های مالیاتی در جهان مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
60 بررسی ظرفیت و شکاف مالیات بر درآمد مشاغل پزشکان مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
61 مالیات ستانی از فعالیت های انتشاراتی کمک درسی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
62 مروری بر نظام مالیاتی فرانسه مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
63 چشم اندازی ازدرآمدهای مالیاتی در سال 1398(تحلیل اقتصاد کلان) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
64 ارائه تحلیلی از حجم فرار مالیاتی در ایران(رویکرد تابع تقاضای پول) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
65 مطالعه تطبیقی سازوکارها و الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
66 بررسی تطبیقی سازمان های مالیاتی کشورهای آسیا و اقیانوسیه مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
67 خلاصه اقدامات کوتاه مدت 100 کشور منتخب جهان برای مقابله با پاندمی کرونا مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
68 مروری بر خصوصی سازی در سازمان های مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
69 به سوی یک مدل جدید کسب و کار برای سازمان های مالیاتی(کنکاشی در تغییر پارادایم) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
70 رفتار مالیاتی با استارت آپ ها(مروری بر تجربه برخی از کشورهای منتخب) معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل دفتر پژوهش و برنامه ریزی View Profile View Profile
71 بررسی مشوق های مالیاتی تحقیق و توسعه(R&D) در ایران مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
72 تحلیل پیشرفته داده ها برای مدیریت بهتر مالیاتی(کاربست داده ها در عمل) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
73 استفاده از فناوری در سازمان های مالیاتی (تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات) صندوق بین المللی پول- یادداشت شماره 1 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
74 استفاده از فناوری در سازمان های مالیاتی (سیستم های کلیدی فناوری اطلاعاتی در سازمان های مالیاتی)- صندوق بین المللی پول مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
75 استفاده از فناوری در سازمان های مالیاتی 3 (پیاده سازی سیستم مالیاتی با استفاده از نرم افزارهای موجود در بازار) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
76 دیجیتالی کردن مالیات(مقایسه رویکردهای نیوزیلند و انگلستان) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
77 مرور زمان در نظام مالیاتی کشورهای منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
78 اهم اقدامات و سیاست های مالیاتی برای حمایت از بخش تولید مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
79 تحلیل آثار احتمالی شیوع ویروس کرونا بر وصولی مالیات در سال 1399 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
80 رویکرد مالیاتی کشورهای مختلف برای کاهش اثرات اقتصادی کرونا مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
81 کتاب مالیات بر املاک و مستغلات(سیاستگذاری و اجرا) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
82 مبانی و تجارب وضع مالیات بر معاملات/ مبادلات مالی و بانکی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
83 سیاست های مالیاتی بخش مسکن مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
84 بررسی سیر تحول اظهارنامه های مالیاتی(با تاکید بر اظهارنامه های پیش تکمیل و خودتکمیل) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
85 پیاده سازی نظام پیش پرداخت مالیات در ایران(با نگاهی به تجربیات جهانی) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
86 بررسی فرایند ثبت شرکت ها و مقابله با شرکت های صوری مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
87 برآورد شکاف مالیاتی در کشور(مفهوم، اندازه، علل و راهکارهای کاهش آن) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
88 کتمان فروش های الکترونیکی تهدیدی برای درآمدهای مالیاتی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
89 پیاده سازی صندوق های فروش برخط (مزایا، ملاحظات و راهبردها) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
90 چشم انداز اقتصادی و پیش بینی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی- برنامه ریزی View Profile View Profile
91 خلاصه کتاب مالیات بر املاک (سیاستگذاری و اجرا) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
92 برآورد کشش های مالیاتی در کشور(1398-1350) مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
93 بودجه و منابع انسانی در سازمان های مالیاتی منتخب مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile
94 چالشهای مالیاتی دیجیتالی شدن مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی معاونت پژوهشی View Profile View Profile

[ فهرست کامل گزارش ها ]

Persian site map - English site map - Created in 0.25 seconds with 33 queries by YEKTAWEB 4280