سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- حمایت از رساله دکتری
حمایت از رساله دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/17 | 

اولویت های پژوهشی رساله دکتری
فرم شماره یک
فرم شماره دو
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.44.37.fa
برگشت به اصل مطلب