سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی
اعضای شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/17 | 
اعضای شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
 
۱- امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (رییس شورا)
۲- دکتر عباس عرب­ مازار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 
۳- دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
۴- دکتر محسن مهرآرا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
۵- دکتر عباس شاکری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
۶- دکتر علی نصیری اقدم عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
۷ - دکتر سید احسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
۸- دکتر سهیلا پروین عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
۹- آقای محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی 

۱۰- آقای نادر جنتی معاون توسعه مدیریت و منابع
۱۱- آقای محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۲- آقای هادی خانی معاون فناوری های مالیاتی

۱۳- آقای احمد زمانی رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی (نائب رئیس شورا)

 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.26.30.fa
برگشت به اصل مطلب