سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی
اعضای شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/17 | 
اعضای شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
 
۱- امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (رییس شورا)
۲- دکتر علی طیب نیا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
۳- دکتر عادل آذر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

۴- دکتر عباس عرب­ مازار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 
۵- دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
۶- دکتر محسن مهرآرا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
۷- دکتر غلامرضا کشاورز حداد عضو هیات علمی دانشگاه شریف
۸- دکتر علی نصیری اقدم عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
۹- دکتر محمد وصال عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف
۹- آقای احمد زمانی رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی (نائب رئیس شورا)
۱۰- آقای آیت زایر معاون پژوهشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی(دبیر شورای پژوهشی)


 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.26.30.fa
برگشت به اصل مطلب