سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- اعضای شورای پژوهشی
شورای پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/17 | 
اعضای شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
 
1- آقای امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (رییس شورا)
2- دکتر عباس عرب ­مازار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 
3- دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
4- دکتر محسن مهرآرا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
5- دکتر عباس شاکری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
6- دکتر علی نصیری اقدم عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
7- دکتر سید احسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
8- دکتر سهیلا پروین  عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

9-آقای محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
10- آقای نادر جنتی معاون توسعه مدیریت و منابع
11-آقای احمد زمانی رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی 

 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.31.31.fa
برگشت به اصل مطلب