سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- اعضای شورای پژوهشی
شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | 
اعضای شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
 
1- آقای امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (رییس شورا)
2- دکتر عباس عرب ­مازار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 
3- دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
4- دکتر علی عسکری عضو هیات علمی دانشگاه تهران
5- دکتر محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مجلس شورای اسلامی
6- دکتر ابوالفضل کزازی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
7- دکتر عادل آذر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
8- دکتر سید ضیاء هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
9- دکتر عباس معمارنژاد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
10- دکتر محسن مهرآرا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
11- دکتر عباس شاکری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
12- دکتر علی اسماعیل ­زاده مقری عضو هیات علمی 
13 - آقای محمدرضا عبدی مستشار دیوان محاسبات کشور
14- دکتر علی حسنی عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ
15- دکتر الیاس نادران
16- آقای غلامحسین دوانی

17-آقای نادر جنتی معاون مالیات مستقیم
18- آقای محمدابراهیم طریقت معاون توسعه مدیریت و منابع
19-آقای احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه­ ریزی و امور بین­ الملل (نائب رئیس شورا)
20- آقای سعید توتونچی ملکی مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ­ریزی(دبیر شورا)
 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.31.31.fa
برگشت به اصل مطلب