سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- شورای پژوهشی
اعضای شورای پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور

1- دکتر سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (رییس شورا)

2- دکتر عباس عرب مازار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی(رییس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی)

3- دکتر تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

4- دکتر علی عسکری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

5- دکتر محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مجلس شورای اسلامی

6- دکتر ابوالفضل کزازی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

7- دکتر عادل آذر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

8- دکتر ضیاء هاشمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و معاون اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

9- دکتر عباس معمارنژاد عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

10- دکتر محسن مهرآرا عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

11- دکتر عباس شاکری عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(رییس دانشکده اقتصاد)

12- دکتر علی اسماعیل زاده مقری عضو هیات علمی (رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

13- محمدرضا عبدی (مستشار دیوان محاسبات کشور)

14- دکتر علی حسنی عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ
15- دکتر الیاس نادران
16- آقای غلامحسین دوانی

17-آقای محمدابراهیم طریقت معاون توسعه مدیریت و منابع
18- آقای نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم

19- آقای احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین­الملل(نائب رئیس شورا)
20- آقای سعید توتونچی ملکی مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.29.22.fa
برگشت به اصل مطلب