سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- تماس با ما
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/18 | 

تهران- میدان امام خمینی- خیابان داور- روبروی کاخ دادگستری- سازمان امور مالیاتی کشور- طبقه سوم- دفتر پژوهش و برنامه ریزی تلفن: 39903933 دورنگار: 33967361

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.13.23.fa
برگشت به اصل مطلب