سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور- تماس با ما
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/18 | 

تهران- میدان امام خمینی- خیابان باب همایون- خیابان صوراسرافیل- نرسیده به خیابان ناصرخسرو- روبروی وزارت امور اقتصادی و دارایی- مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی- طبقه سوم  تلفن: ۳۸۴۹۴۳۱۹ دورنگار: ۳۳۹۴۰۶۵۴

نشانی مطلب در وبگاه سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور:
http://taxresearch.ir/find.php?item=1.13.23.fa
برگشت به اصل مطلب